സ്വാഗതം!

ഉത്സവങ്ങള്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിനു മാത്രമാവുമ്പോള്‍

സ്കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലോത്സവങ്ങളും ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്രോത്സവങ്ങളും കായികമത്സരങ്ങളും മറ്റും എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം മേഖലകളിലുള്ള കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും വിലയിരുത്താനുമാണ്.
കൂടുതൽ വായനക്ക്..

Editor

ഒ എം ശങ്കരന്‍

എഡിറ്റർ

Editor Sign
കവർ സ്റ്റോറി

ജൈവ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ജീവിതകഥകള്‍

ഡോ. രാജീവ് കെ. സുകുമാരൻ

വരിക്കാരാവുക

ശാസ്ത്രകേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേഖനങ്ങളും വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.


വീഡിയോ

ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ

Home
Monday, 18 March 2019 13:36

കാലിഡോസ്കോപ്പ്

ചിത്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതെങ്ങനെ? സ്‌കൂളിലെ ചിത്രരചനാ മത്സരം. കുട്ടികൾ പ്രകൃതി, മനുഷ്യൻ, സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി പലതും വരച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഒരു ഏഴാംക്ലാസ്സുകാരൻ വരച്ച ചിത്രത്തിനായിരുന്നു.കരിമ്പ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലന്റെ ചിത്രം. സമ്മാനദാനത്തിനിടെ ചിത്രത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രധാന അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു.''ഈ…

ഉപ്പു തിന്നവൻ

Monday, 18 March 2019 13:25