സ്വാഗതം!

ഉത്സവങ്ങള്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിനു മാത്രമാവുമ്പോള്‍

സ്കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലോത്സവങ്ങളും ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്രോത്സവങ്ങളും കായികമത്സരങ്ങളും മറ്റും എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം മേഖലകളിലുള്ള കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും വിലയിരുത്താനുമാണ്.
കൂടുതൽ വായനക്ക്..

Editor

ഒ എം ശങ്കരന്‍

എഡിറ്റർ

Editor Sign
കവർ സ്റ്റോറി

ജൈവ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ജീവിതകഥകള്‍

ഡോ. രാജീവ് കെ. സുകുമാരൻ

വരിക്കാരാവുക

ശാസ്ത്രകേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേഖനങ്ങളും വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.


വീഡിയോ

ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ

Thursday, 31 May 2018

പരിസ്ഥിതിദിന ചിന്തകള്‍

ലോക പരിസ്ഥിതിദിനം (World Enviro nment Day) എല്ലാ വര്‍ഷവും ജൂണ്‍മാസം 5 ാം തീയതി ലോകമെമ്പാടും ആചരിച്ചുവരുന്നു. സര്‍വസൗഭാഗ്യങ്ങളും നമുക്കായി കരുതി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ നിലനില്പിന് ആധാരമായ അടിസ്ഥാനവസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്യാനൊരു ദിനമാണിത്. 1974 മുതല്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ച്…