സ്വാഗതം!

ഉത്സവങ്ങള്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിനു മാത്രമാവുമ്പോള്‍

സ്കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലോത്സവങ്ങളും ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്രോത്സവങ്ങളും കായികമത്സരങ്ങളും മറ്റും എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം മേഖലകളിലുള്ള കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും വിലയിരുത്താനുമാണ്.
കൂടുതൽ വായനക്ക്..

Editor

ഒ എം ശങ്കരന്‍

എഡിറ്റർ

Editor Sign
കവർ സ്റ്റോറി

ജൈവ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ജീവിതകഥകള്‍

ഡോ. രാജീവ് കെ. സുകുമാരൻ

വരിക്കാരാവുക

ശാസ്ത്രകേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേഖനങ്ങളും വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.


വീഡിയോ

ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ

Home
Thursday, 16 November 2017 13:12

ഭൂകമ്പമാപിനികള്‍ പറയുന്നത്

ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഭൂമികുലുക്കങ്ങളെപ്പറ്റി അത്രയധികം അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. ആസാമിലോ ആന്‍ഡമാന്‍ ദ്വീപുകളിലോ ഗുജറാത്തിലോ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒര് തവണയെങ്കിലും ഭൂചലനം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടാകും. 2004 ഡിസംബറില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശങ്ങളിലുള്ളവര്‍ ഭൂചലനത്തെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന 'സുനാമി'യും നേരിട്ടനുഭവിച്ചു.ജപ്പാന്‍, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ…

ലോഹ ഹൈഡ്രജന്‍

Thursday, 16 November 2017 13:03