സ്വാഗതം!

ഉത്സവങ്ങള്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിനു മാത്രമാവുമ്പോള്‍

സ്കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലോത്സവങ്ങളും ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്രോത്സവങ്ങളും കായികമത്സരങ്ങളും മറ്റും എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം മേഖലകളിലുള്ള കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും വിലയിരുത്താനുമാണ്.
കൂടുതൽ വായനക്ക്..

Editor

ഒ എം ശങ്കരന്‍

എഡിറ്റർ

Editor Sign
കവർ സ്റ്റോറി

ജൈവ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ജീവിതകഥകള്‍

ഡോ. രാജീവ് കെ. സുകുമാരൻ

വരിക്കാരാവുക

ശാസ്ത്രകേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേഖനങ്ങളും വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.


വീഡിയോ

ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ

Home
Thursday, 16 November 2017 11:11

കൗടില്യനും ഇന്ത്യന്‍ സെന്‍സസും

പത്ത് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ജനസംഖ്യാകണക്കെടുപ്പാണ് സെന്‍സസ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും അതിര്‍ത്തി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യഭാഗത്തിന്റെയോ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഒരു നിശ്ചിതസമയത്തെ ജനസംഖ്യാപരവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണവും ക്രോഡീകരണവും മൂല്യനിര്‍ണയവും വിശകലനവും പ്രസിദ്ധീകരണവും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സെന്‍സസ്.സെന്‍സസ്…