സ്വാഗതം!

ഉത്സവങ്ങള്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിനു മാത്രമാവുമ്പോള്‍

സ്കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലോത്സവങ്ങളും ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്രോത്സവങ്ങളും കായികമത്സരങ്ങളും മറ്റും എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം മേഖലകളിലുള്ള കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും വിലയിരുത്താനുമാണ്.
കൂടുതൽ വായനക്ക്..

Editor

ഒ എം ശങ്കരന്‍

എഡിറ്റർ

Editor Sign
കവർ സ്റ്റോറി

ജൈവ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ജീവിതകഥകള്‍

ഡോ. രാജീവ് കെ. സുകുമാരൻ

വരിക്കാരാവുക

ശാസ്ത്രകേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേഖനങ്ങളും വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.


വീഡിയോ

ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ

Home
Wednesday, 15 November 2017 16:21

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപഠനം സ്‌കൂളുകളില്‍

(രണ്ട്) പഴയകാലത്തെ എഴുത്തുപള്ളികളിലും കുടിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും വിഷയങ്ങളുടെ ഘടന ഇന്നത്തെപ്പോലെയായിരുന്നില്ല. ഭാഷയും ഗണിതവും കൂടാതെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, ജ്യാമിതി, കാലഗണന, പ്രാഥമികവൈദ്യം തുടങ്ങിയവയിലുള്ള സാമാന്യജ്ഞാനവുമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സാമൂഹ്യവിഷയങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യമര്യാദകളുടെയും ജാതിധര്‍മത്തിന്റെയും ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ആചാരമര്യാദകളുടെ രീതികള്‍ തന്നെയായിരുന്നു ബോധനരൂപങ്ങള്‍.ബ്രിട്ടീഷ്‌കാലത്ത് സ്ഥിതിമാറി. നിയമസംഹിത, നീതിന്യായം, ജനവിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള…

ജലം എന്ന അത്ഭുത…

Wednesday, 15 November 2017 15:26