സ്വാഗതം!

ഉത്സവങ്ങള്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിനു മാത്രമാവുമ്പോള്‍

സ്കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലോത്സവങ്ങളും ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്രോത്സവങ്ങളും കായികമത്സരങ്ങളും മറ്റും എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം മേഖലകളിലുള്ള കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും വിലയിരുത്താനുമാണ്.
കൂടുതൽ വായനക്ക്..

Editor

ഒ എം ശങ്കരന്‍

എഡിറ്റർ

Editor Sign
കവർ സ്റ്റോറി

ജൈവ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ജീവിതകഥകള്‍

ഡോ. രാജീവ് കെ. സുകുമാരൻ

വരിക്കാരാവുക

ശാസ്ത്രകേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേഖനങ്ങളും വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.


വീഡിയോ

ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ

Home
Wednesday, 15 November 2017 14:43

അതിശയകരമായ ജനിതകപഠനം

വാക്‌സിന്‍ പഴങ്ങള്‍, കാന്‍സര്‍ സംഹാരിയായ മുട്ട, തേള്‍വിഷമുല്പാദിക്കുന്ന കാബേജ്, ജന്തുജന്യ മാംസ്യമേകുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍, അതിവേഗം വളരുന്ന മത്സ്യങ്ങള്‍, അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള പച്ചക്കറികള്‍, അതീവസുന്ദരവും ആകര്‍ഷകവുമായ വര്‍ണപ്പൂക്കള്‍, ഭൂഗര്‍ഭജല മലിനവസ്തുക്കളെ അതിവേഗം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും വിഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍ - ആധുനിക ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ…

ശാസ്ത്രജാലകം

Wednesday, 15 November 2017