സ്വാഗതം!

ഉത്സവങ്ങള്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിനു മാത്രമാവുമ്പോള്‍

സ്കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലോത്സവങ്ങളും ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്രോത്സവങ്ങളും കായികമത്സരങ്ങളും മറ്റും എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം മേഖലകളിലുള്ള കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും വിലയിരുത്താനുമാണ്.
കൂടുതൽ വായനക്ക്..

Editor

ഒ എം ശങ്കരന്‍

എഡിറ്റർ

Editor Sign
കവർ സ്റ്റോറി

ജൈവ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ജീവിതകഥകള്‍

ഡോ. രാജീവ് കെ. സുകുമാരൻ

വരിക്കാരാവുക

ശാസ്ത്രകേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേഖനങ്ങളും വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.


വീഡിയോ

ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ

Home
Tuesday, 14 November 2017 21:07

ആറ്റങ്ങളെ ഇടിച്ച് തകര്‍ക്കുന്നവര്‍

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം മുതലാണ് ദ്രവ്യകണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഗൗരവമായി തുടങ്ങിയത്. 1928-ല്‍ ഏണസ്റ്റ് റഥര്‍ഫോര്‍ഡിന്റെ ശിഷ്യനായ ഹാന്‍സ് ഗീഗര്‍, ഹാര്‍ത്തിയര്‍ മുള്ളറുമായി ചേര്‍ന്ന് ആദ്യത്തെ കണികാഡിറ്റക്ടര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു. ഇതാണ് ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുള്ള ഗീഗര്‍-മുള്ളര്‍ കൗണ്ടര്‍. കണികകളുടെ ദ്രവ്യമാനം, ചാര്‍ജ്, ആക്കം…